Kepçe Kulak Her Yaşta Düzeltilir

Kulakta doğuştan veya kazanılmış, birçok değişik şekil bozuklukları görülebilir. En sık rastlanılan ve estetik görünümü bozan şekil problemi kepçe kulaktır. Kepçe kulakta estetik olmayan görüntüyü veren şey, kulağın kafatası ile yaptığı açının normalden fazla olmasıdır. Bu yüzden kulak olduğundan daha büyük ve karşıdan bakıldığında dikkat çekici şekilde çıkık görünür. Bu soruna açının geniş olması dışında kulak içi kıvırımlarının (anti-helix) yokluğu da eşlik edebilir. Ameliyatta amaç kulağın kafa ile yaptığı açıyı normal hale getirmek ve ayrıca bu kıvrımları tekrar oluşturmaktır.

Kepçe kulak problemi özellikle çocuklarda sosyal sorun haline gelebilir. Okul döneminde diğer çocukların alaylarına maruz kalan çocuğun psikolojik gelişimi olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle kepçe kulak probleminin  ameliyatla düzeltilmesi için en uygun dönem okula başlamadan önceki 6 yaştır. Ancak daha sonra da herhangi bir yaşta düzeltilebilir. Erişkinlikte de kepçe kulak estetiğinin talep edilmesi sık rastlanan bir durumdur.

Kepçe kulak ameliyatı, hastane ortamında çocuklarda genel anesteziyle, erişkinlerde ise lokal anesteziyle yapılır ve 1 saat civarında sürer. Operasyon kulağın arkasından yapılır ve kulak kıkırdaklarının olması gereken kıvrımları için ve açıyı düzeltmek için kalıcı dikişler atılır. Kesi yeri ayrıca dikişlerle kapatılır. Kepçe kulak ameliyatı sonrası hasta evine dönebilir. Kulak 2-3 gün boyunca bandajlı kalır. Ameliyat sonrası oluşan ödem 2 hafta içinde çözülür. Kulağın son şeklini alması birkaç ay sürer, ancak bu süre içerisinde hastayı rahatsız edebilecek ir görüntü oluşturmaz.

Ameliyattan hemen sonra ağrı pek olmamakla birlikte, ilerleyen zamanda ağrı artacağından doktorun önerdiği ağrı kesici düzenli olarak kullanılabilir. Ameliyat lokal anestezi ile olmuşsa yarım saat ağızdan gıda alımına başlanabilir, genel anestezi ile olmuşsa operasyon sonrası 4 saat beklemek gerekir. Ameliyat lokal anestezi ile olmuşsa hasta hemen ayağa kalkabilir. Eğer ameliat genel anestezi ile yapıldıysa, hastanın o gün gözlem altında bulunması gerekir.

Ameliyat duyma yetisine zarar vermez. İz, kulak ile baş arasındaki kıvrımda olduğundan arkadan bakıldığında bile fark edilmesi zordur. Bu ameliyatın çok ince biz izi vardır ve zamanla silikleşir. Ayrıca ameliyat sonrası görünüm de çok doğaldır.

Ameliyatta kendinden eriyen dikişler kullanıldığında, dikiş alınması söz konusu değildir. Ancak kendinden erimeyen dikiş kullanıldığında 10’ uncu günde dikişler alınmalıdır.

Hasta ameliyatın ertesi günü işine başlayabilir.

Related Posts